O nas

O nas

Witamy w
P.H.U. ELMAR LESIUK S.J.

Firma P.H.U. ELMAR LESIUK S.J powstała w 1991 roku. W pierwszym roku funkcjonowania przedsiębiorstwa jego działalność ograniczała się do handlu obwoźnego towarów sprowadzanych z wybrzeża. Jednak już w następnym roku aktywności na posesji właściciela, właściwie w bliskim sąsiedztwie jego domu, wybudowano skromny magazyn wraz z mrożnią o powierzchni 180m2. Podjęta inicjatywa stanowiła początek stacjonarnej hurtowni.

W pierwszych czterech latach w firmie zatrudnionych było tylko 6 osób, natomiast sprzedaż własnego asortymentu dotyczyła tylko śledzia i całych płatów solonych. Pozostałe produkty sprzedawane przez przedsiębiorstwo były sprowadzane. Były to: ryby solone, marynowane, mrożone, wędzone, a także konserwy rybne. Jednak mimo tak skromnego wyboru, już wówczas firma stała się rozpoznawalna na rynku i posiadała stałych odbiorców zarówno rodzimych, którzy zaopatrywali się regularnie w oferowane produkty, jak i zagranicznych, głównie z Rosji, Białorusi i Ukrainy.

W 1996 roku właściciele dostali propozycję odkupienia firmy Fishpol (dawnej konkurencji, której właściciele z przyczyn osobistych postanowili sprzedać przedsiębiorstwo), do której należał Zakład Przetwórstwa Ryb przy ulicy Droga Wojskowa 39 w Białej Podlaskiej oraz wynajmowany punkt sprzedaży. Nowa powierzchnia produkcyjna pozwoliła rozszerzyć linię asortymentową. Zaczęto wytwarzać produkty marynowane, a także wędzone.

Z uwagi na brak dobrej lokalizacji do sprzedaży wyrobów własnych oraz produktów innych marek w 1997 roku została podjęta decyzja o odkupieniu od Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni (WZGS) powierzchni magazynowo-biurowej wraz z gruntami przy ulicy Handlowej 4. Po gruntownym remoncie hurtownia została otwarta w roku 1998. Inwestycja opłaciła się, bardzo dobra lokalizacja pozwoliła pozyskać nowych klientów, a dodatkowa powierzchnia umożliwiła rozszerzenie sprzedawanego asortymentu m.in. o lody znanych marek i napoje.

Troska o najwyższą jakość wyrobów skłania nas do ciągłej modernizacji parku maszynowego, jego rozbudowy i doskonalenia procesów produkcyjnych. W związku z tym kupujemy nowe urządzenia, które gwarantują nam możliwość rzetelnego i elastycznego podejścia do wykonywanych zleceń. Odpowiednie zaplecze logistyczne umożliwia nam szybką reakcję na potrzeby klientów. Nasza flota transportowa składa się ze specjalistycznych samochodów chłodni, przystosowanych do dystrybucji bezpośredniej (sklepy) oraz wysyłki paletowej (hurtownie).

Na początku XXI wieku przedsiębiorstwo rozpoczęło współpracę z firmami logistycznymi, rynek zbytu rozszerzył się na kolejne województwa. W celu zaspokojenia preferencji nabywców spółka rozpoczęła przetwarzanie nowych gatunków ryb: węgorza, łososia, a obecne surowce zostają rozszerzone o nowe, autorskie smaki.

Wzrost zapotrzebowania na produkty własne skłonił właścicieli do ubiegania się o dofinansowania w celu rozbudowy Zakładu Przetwórstwa Ryb oraz usprawnienia procesów produkcyjnych. W 2006 roku wystąpiono o dofinansowanie z programu SAPARD , które otrzymano. Dzięki temu rozpoczęto przebudowę. Powierzchnia produkcyjna została zwiększona o ponad 500 m2 , co znacznie zwiększyło moce przerobowe przedsiębiorstwa, a także pozwoliło na wzrost zatrudnienia.

Jako, że dbałość o jakość jest dla właścicieli celem nadrzędnym we wszystkich swoich działaniach, zostaje opracowany i wdrożony system HACCP, gwarantujący bezpieczeństwo produkowanych wyrobów. System HACCP został zatwierdzony przez właściwe władze weterynaryjne w 2006 roku. Działania związane z wdrożeniem i certyfikacją systemu HACCP podniosły w rynkowej ocenie wiarygodność firmy, tak u konsumentów, jak i u konkurencji.

Starania firmy na przestrzeni lat zostały docenione, w 2006 i 2007 roku otrzymuje ona wyróżnienie w Rankingu Gazele Biznesu (ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm).

Kolejne lata to okres systematycznego i planowanego rozwoju, co pozwoliło pozyskać firmie grano stabilnych odbiorców, umocnić pozycję, a także zwiększać swoje udziały w rynku. Każdego roku rośnie liczba nowych klientów, a także obsługiwanych punktów. Wprowadzane są nowe asortymenty, zgodnie ze zmieniającymi się preferencjami i gustami nowych i dotychczasowych klientów.

P.H.U. ELMAR LESIUK S.J to świetny wybór

Tytuł operacji: Inwestycja polegająca na wprowadzeniu nowych lub udoskonalonych produktów i procesów, poprawie bezpieczeństwa, higieny, zdrowia i warunków pracy oraz oszczędzania energii lub zmniejszania oddziaływania na środowisko w zakresie przetwórstwa ryb w zakładzie i magazynie P.H.U. "ELMAR" LESIUK SPÓŁKA JAWNA w Białej Podlaskiej.

Operacja realizowana jest ze wsparciem finansowym w ramach Programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Beneficjent: P.H.U. „Elmar” Lesiuk spółka jawna

  • Rybactwo i morze
  • Ue europejski fundusz morski i rybacki